Kết quả đã được gửi đến email của bạn.

Nếu bạn nhận được hơn 80 điểm, bạn có thể xin visa F-2-7.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo số 5000meter@gmail.com

Chúng tôi đã đề cập một số thông tin bạn nên biết về visa F-2-7 trong email kết quả

 

 

Chúng tôi là chuyên gia về visa tại Hàn Quốc